NTNA 108

Công ty TNHH Thiết bị công nghệ và hóa chất Song Anh, thành lập năm 2019.

Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Công ty chuyên thiết kế các túi lọc xử lý nước lũ lụt và nước nhiễm lợ; Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước cấp, nước tinh khiết; Thiết kế và sản xuất máy lọc nước biển thông minh Hoạt động tư vấn quản lý: Tư vấn kỹ thuật, công nghệ xử lý nước và nước thải; Tư vấn lập hồ sơ cấp phép khai thác nguồn nước; tư vấn lập hồ sơ cấp phép xả nước thải; tư vấn đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường…

BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn